Seznamte se z vyhláškou č.23/2008 Sb.

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.

Pokusíme se na této stránce vypsat pár bodů z nové vyhlášky a přiložíme celé znění vyhlášky ve formátu PDF ke stažení.Změny, které tato vyhláška přinesla

Podmínky pro nouzové osvětlení

Nouzovým osvětlením musí být vybavená úniková cesta, také musí být vybevané bezpečnostními značkami, tabulkami a texty...

Počet hasících přístrojů ve stavbách bytových domů

Soupis druhů a množství přenosných přístrojů, které musí být ve stavbách bytových domů.

Počet hasících přístrojů ve stavbách garáží

Je určen přesný počet přenosných hasících přístrojů, Stavby garáží jsou rozdělené do tří základních skupin: jednotlivých, řadových a hromadných.

LCD televize

koupelnový nábytek

kupeľňový nábytok

Badmöbel

kuchyně fotogalerie

koupelny fotogalerie

Hasící přístroj 34A

Změny, které tato vyhláška přinesla :

1 - Ve stavbách bytových domů musí být nainstalovány přenosné hasící přístroje takto:

- jeden přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 21A pro hlavní domovní rozvaděč eletrické energie.
- jeden přenosný hasící přístroj vodní nebo pěnový s hasící schopností 13A nebo přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 21A na každých započatých 100m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20m2

2 - ve stavbách garáží musí být nainstalované tyto přenosné hasící přístroje:
- v jednotlivých garážích jeden přenosný hasící přístroj pěnový nebo práškový 183B pro každý samostatně oddělený prostor.
- v řadových garážích jeden přenosný hasící přístroj pěnový nebo práškový s hasící schopností 183B pro každý samostatně oddělený prostor.
- v hromadný a řadových garážích (ve společném prostoru pro více stání) jeden přenosnýhasící přístroj pěnový nebio práškový s hasící schopností 183B na prvních započatých 10 stání a dalších stejný přenosný hasící přístroj na každých započatých 20 stání v jedné výškové úrovni (podlaží)